Energiveven logo
Horzmenu

Bruttovarme /brutto energiinnhold

Den mengde energi et brensel inneholder.

Når det gjelder trebrensel er det først og fremst treslag og fuktighetsinnhold som avgjør dette.Tilbake