Energiveven logo
Horzmenu

Briketter

Briketter er biobrensel som er komprimert eller presset til stavformede kubber med en diameter på ca. 50 – 75 mm. Briketter brukes i større fyringsanlegg, men kan også brukes i vedovner. Halm, papiravfall og sagflis, bark og kutterspon og rivningsavfall kan brukes.
Fordelen med briketter sammenliknet med ved er at de inneholder mer energi per volumenhet, de tar mindre plass å lagre og er enklere å transportere.Tilbake