Energiveven logo
Horzmenu

Brenselceller

Elektrokjemiske celler som omformer den kjemiske energien i brenselet til elektrisk energi. Prosessen drives gjerne av hydrogen.Tilbake