Energiveven logo
Horzmenu

Biodiesel

Biodisel er diesel som er laget av forestrert olje.

Biodiesel kan produseres av alle typer biologiske oljer som vegetabilske oljer, olje fra frityrfett, destruksjonsfett, fett fra matavfall, fiskeolje, slakteavfall og tallolje. For å gi oljen tilsvarende egenskaper som fossil diesel gjennomgår den en kjemisk prosess som kalles forestring. 
Etter forestring kan biodieselen benyttes direkte i vanlige dieselmotorer.Tilbake